مدرسین

فرید خان صنمی

فرید خان صنمی

مدیرعامل کارخانه مینو

Carolyn Bao

Carolyn Bao

تیم بازاریابی فیسبوک

آرمان خدایاری

آرمان خدایاری

برنامه‌ریز رویداد در آژانس ایران نوین

عماد امامی

عماد امامی

مدیرعامل آژانس سرکان

جواد تقی نسب

جواد تقی نسب

مدیر امور ارتباط با مشتریان اسنپ تریپ